Pravilnik korišćenja web sajta ZaMalePare.com


 • U prodaji i kupovini imamo dve strane: Kupac i Prodavac.
 • Svaka uspešno prodata usluga se naplaćuje skidanjem provizije-kredita (20% vrednosti usluge) sa virtuelnog računa na koji kredite prebacuje Kupac.
 • Da bi kupac ili prodavac mogao da učestvije u Kupovini ili Prodaji mora prevashodno da bude registrovani član.
  Kupac mora da ima broj kredita koji je neophodan za učesvovanje u kupovini dok prodavacu nisu neophodni krediti za prodaju. Broj kredita koji je neophodan za učestvovanje u kupovini je minimum 200 (dve stotine).
  200 (dve stotine) kredita je jednako 200 (dve stotine) dinara.
  Broj besplatnih kredita koje članovi dobijaju prilikom registracije je 300 (tri stotine)
  Primer kupovine:
  Postoji usluga koju biste naručili i ona košta 200 (dve stotine) dinara. Za učešće u kupovini kao Kupac Vam je potrebno da imate minimum 200 (dve stotine) kredita
 • Da bi se sprovela Kupovina, odnosno prodaja potrebno je da se prođe kroz sledeće korake:
  • Kupac se odlučuje za kupovinu na osnovu kvaliteta usluge, potrebe za njom i ocena prodaja prodavca.
  • Kupac šalje zahtev za naručivanje usluge prodavcu. Naručivanje se vrši pritiskom na dugme "Naruči". Kada Kupac naruči uslugu Prodavcu automatski stiže poruka sa obaveštenjem da je Kupac zainteresovan za kupovinu usluge. Poruka sadrži samo korisničko ime potencijalnog Kupca, njegove pozitivne i negativne ocene, kao i komentare tih ocena.
  • Prodavac može da prihvati narudžbinu pritiskom na dugme "Prihvatam Prodaju" i time u dogovoru sa Kupcem naplati svoju uslugu. U tom slučaju kupcu se privremeno uzimaju krediti u visini cene poružbine i postavljaju na virtuelni račun do završetka kupovine, dok se prodavcu ne menja boj kredita.
  • Ukoliko prodavac odbije narudžbinu pritiskom na dugme "Odbijam Prodaju", pre početka realizacije, broj kredita se neće promeniti ni kod Kupaca ni kod Prodavca.
  • Poslednji slučaj je kad Kupac naruči uslugu, a prodavac ne stigne ni da je prihvati ni da je odbije u roku od 3 (tri) dana. U tom slučaju broj kredita se neće promeniti ni kod Kupaca ni kod Prodavca.
  • Prodavac usluge je prilikom postavljanja oglasa bio dužan da upiše broj dana koji mu je potreban da realizuje uslugu. U tom periodu Kupac i Prodavac mogu vršiti kosultacije putem sajta ZaMalePare.com. Do isteka roka za realizaciju usluge Prodavac je u obavezi da obavesti Kupca da je narudžbina gotova i da mu dostavi, da na uvidi ili prezentije rezultate usluge.
  • U slučaju da Kupac ne pošalje da je završio narudžbinu, automatski dobija negativnu ocenu, aKupcu se vraćaju njegovi krediti.
  • Kupac po dobijanju poruke da je narudžbina realizovana u roku od 10 dana treba da potvrdi tu tvrdnju Prodavca davanjem pozitivne ili negativne ocene koju prati komentar.
   Ukoliko Kupac ne oceni Prodavcu, automatski Kupac dobija negativnu ocenu i ne vraćaju mu se krediti sa vituelnog računa, dok se stanje kredita i ocena ne manja kod Prodavca.
  • Po dobijanju ocene od Kupca, Prodavac je dužan na osnovu uspešnosti saradnje sa Kupcem da ga oceni davanjem pozitivne ili negativne ocene koju prati komentar u roku od 10 dana. Ukoliko Prodavac ne oceni Kupca, automatski Prodavac dobija negativnu ocenu, a Kupcu se ,kao da je porudžbina uspela, vraća 80% (osamdeset procenata) kredita sa virtuelnog računa.
  • Otkazivanje porudžbine može da izvrši samo kupac uz saglasnost Prodavca.